Giới thiệu về HTML

Đầu tiên chúng ta cần biết một số khái niệm cơ bản về HTML,nhiều bạn làm việc rất nhiều với HTML nhưng nhiều khi chưa hiểu được tại sao phải dùng như vậy hoặc là cách sử dụng các thẻ của HTML.

HTML là gì ?

HTML là ngôn ngữ mô tả trang web.

 • HTML viết tắt cho Hyper Text Markup Language .
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu.
 • Ngôn ngữ đánh dấu là một tập các thẻ (tags) dùng để đánh dấu.
 • Các thẻ mô tả nội dung của tài liệu.
 • Một trang HTML thì chứa cả thẻ HTML và phần nội dung.
 • Một tài liệu HTML còn được gọi là một trang web.

HTML Tags

Thẻ đánh dấu HTML còn được gọi là thẻ HTML.

 • Thẻ HTML là một từ khóa nằm trong dấu ngoặc nhọn. VD: <html>,<title>…
 • Thẻ HTML thường đi một cặp gồm thẻ mở và thẻ đóng VD: <b>….</b>,<p>…</p>,…
 • Thẻ đóng được viết giống như thẻ mở nhưng có thêm một dấu gạch chéo phía trước
 • Có một số thẻ không có thẻ mở.VD: <br/>,<hr/>,…

[code language=”html”]
<tagname>content</tagname>
[/code]

 HTML Elements

HTML Tags là thường được dùng để nói một thẻ đơn.VD:  thẻ p,thẻ h1…

Nhưng HTML Elements nó bao gồm cả nội dung bên trong có thể là text hoặc thẻ khác.VD:

[code language=”html”]<p>This is a paragraph.</p>[/code]

Web Browsers

Như ở bài trước mình có nói về Web Browsers như Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari,… được dùng để đọc nội dung của tài liệu HTML và hiển thị nó như một trang web.

Các Web Browsers không hiển thị các thẻ HTML mà dựa vào các thẻ đó để xác định dữ liệu cần hiển thị cho người dùng.

Cấu trúc của một trang HTML

Dưới đây là một hình thức của trang HTML:

[code language=”html”]

<html>
<body>
<h1>This a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>
[/code]

 Các phiên bản của HTML

Trải qua thời gian phát triển thì HTML đã ra đời rất nhiều phiên bản và mới nhất là HTML5.

Version Year
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML5 2012
XHTML5 2013

The Declaration

Để trình duyệt có thể hiển thị chính xác 100% các thẻ trong tài liệu HTML thì chúng ta cần khai báo Doctype để trình duyệt xác định được loại và phiên bản của tài liệu HTML.

HTML5

[code language=”html”]<!DOCTYPE html>[/code]

 HTML 4.01

[code language=”html”]<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd>[/code]

 XHTML 1.0

[code language=”html”]<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>[/code]

Ứng với mổi phiên bản thì có một Doctype khác nhau bạn có thể tham khảo tại đâyDOCTYPE Reference.

Kết luận

Sau bài viết này các bạn sẽ nắm được cấu trúc của một tài liệu HTML,các dùng thẻ,các khái niệm cơ bản của HTML.Tại sao mình lại làm series này mà không bắt tay vào làm series Lập trình PHP… vì đơn giản là dù là ngôn ngữ gì thì khi chạy cũng xuất ra HTML và trình duyệt cũng chỉ hiểu được HTML chứ không hiểu được PHP,ASP.NET hay JSP …Bài đầu tiên của series này xin kết thúc tại đây.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết cùng series

 1. Giới thiệu series Học làm Web - Các công cụ và tài liệu cần thiết
 2. Giới thiệu về HTML
 3. HTML Basic

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of