[Java Căn Bản] Một số cú pháp cơ bản của Java

Syntax_highlighting

Tính viết cho có bài bản mà nhớ sực lại là việc học trên lý thuyết quá nhiều sẽ khiến cho các bạn nhàm chán.Đôi lúc 1 ví dụ 1 đoạn code ngắn nhưng sẽ giúp mình hiểu ra vấn đề nhanh hơn là ngồi nhai lý thuyết  :f20:.Ở mỗi ví dụ mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn hiểu đuợc đoạn code có mục đích gì  :f47:

Một ví dụ  kinh điển của các ngôn ngữ lập trình:

Xuất ra Hello world

Đoạn code này sẽ xuất ra màn hình console câu hello world.

public class HelloWorld : khai báo 1 lớp có tên là Helloworld.Như các bạn biết thì Java là ngôn ngữ thuần hướng đối tượng nên tất cả các đoạn code chúng ta viết sẽ được đưa vào class,interface… chúng ta sẽ bàn đến sau.

public static void main(String[] args) khai báo hàm main dùng để chạy đoạn code của chúng ta.Khai báo đối tượng ở đây

In ra chuỗi nhập vào

 Biến trong Java

*Giải thích

import bạn nhập class hay thư viện chuẩn, tạm thời đừng quan tâm nó là gì, chỉ cần nhớ là có nó để chương trình chạy

System.out.print in ra một chuỗi, nhưng không xuống dòng

System.out.println in ra một chuỗi, nhưng xuống dòng

int ketqua tức là khai báo biến ketqua kiểu int
ketqua = a+b tức là gán kết quả một biểu thức tính toán (ở đây là biến a + biến b) cho biến ketqua

System.out.println(“Ket qua bai toan a+b la: “ + ketqua) thì đơn giản rồi, in cái dòng đó ra, chỉ khác là nó đưa biến ketqua của bạn vào chuỗi đó.

Chia hết, chia lấy dư

Bạn đã biết 2 kiểu String (chuỗi) và int (nguyên) bây giờ bạn biết thêm kiểu float (thực) Số nguyên và số thực bạn biết sự khác nhau rồi chứ. Bây giờ ta bắt đầu bài toán ví dụ :

Bạn thử bài toán xem, nhớ đừng nhập số b=0 nhé, chuyện ấy sẽ xử lí sau. Ví dụ nhập a=5, b=2, kết quả in ra sẽ là 2.5, thú vị phải không ?

Bây giờ cũng bài toán ấy, bạn thay đổi như sau:

Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 2

Phép chia sẽ là phép chia hết nếu cả 2 toán hạng đều kiểu nguyên, gọi là chia lấy nguyên (/) hay div

Bây giờ cũng chương trình ấy mà ta thay đổi lại chút xíu xem sao

Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 1 Đây là kết quả phép chia lấy dư 5 chia cho 2, gọi là chia lấy dư (%) hay mod

*Thế nếu tôi muốn 2 số nguyên chia nhau mà ra kiểu thực chứ không phải phép chia lấy nguyên thì sao ?

Trong trường hợp đó, bạn dùng “ép kiểu”

int a=5,b=2;

float ket qua;

ketqua=(float)a/b;

Qua bài này thì các bạn sẽ hiểu được cách sử dụng 1 số cú pháp của Java.Các bạn có thắc mắc vui lòng để lại comment mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. :f60:

Chúc các bạn vui vẻ ! :f31:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of