[WordPress Theme] 12 Theme đẹp từ WooThemes cho wordpress tháng 5/2013

Hôm nay nhận được 1 email của WPMU thông báo 1 số thứ nhưng mình chú ý nhất là dòng 120 Free Themes From Premium Developers.Nên giờ ngồi đây viết 1 bài tổng hợp cho các bạn đây  😀

Vì có đển 120 theme nên mình sẽ chia thành nhiều phần và phần đầu tiên là Woo Theme gồm có 12 theme và chúng ta bắt đầu thôi,đều là theme premium nhé mọi người :
Continue reading “[WordPress Theme] 12 Theme đẹp từ WooThemes cho wordpress tháng 5/2013”