Làm sao kiểm tra table tồn tại trong WordPress Database chưa ?

Một số plugin khi cài đặt yêu cầu phải cài thêm một số bảng để lưu dữ liệu.Những bảng mở rộng này có thể lưu trử hình ảnh,link download, hay bất cứ thông tin gì cần thiết cho plugin có thể hoạt động được.Những bảng cần cho plugin sẽ được tạo khi bạn kích hoạt plugin Nhưng bạn sẽ kiểm tra như thế nào nếu plugin đã kích hoạt rồi.Hoặc trong theme bạn viết cần tạo bảng mà bạn không biết chắc là đã tồn tại bảng này chưa.

Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn làm điều này

Một đoạn code nhỏ nhưng giúp ích rất nhiều cho lập trình WordPress vì nếu bạn xóa 1 bảng không tồn tại sẽ gây ra lổi… Sử dụng như thế nào là còn tùy ở bạn, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để lại bình luận mình sẽ giải thích kỹ hơn nhé !

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of